Carina Kitti tuli osaksi SKL:n nuorisotyön historiaa

Carina Kitille on myönnetty Suomen Kennelliiton Pro Iuvenes -merkki ja vieläpä numero 1, ensimmäinen koskaan myönnetty.

Pro Iuvenes -merkki* myönnetään suomalaiselle tai ulkomaalaiselle henkilölle iästä riippumatta, yhdistykselle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt Kennelliiton ja/tai sen jäsenjärjestöjen tekemää nuorisotyötä. Pro Iuvenes -merkki voidaan myöntää myös henkilölle, joka on omalla toiminnallaan tuonut esiin Kennelliiton nuorisotoiminnan arvot, ja sitä kautta edistänyt hyvää henkeä ja toiminut esimerkillisellä tavalla. Samalle henkilölle tai yhteisölle merkki voidaan jakaa vain kerran ja merkit on numeroitu.

Onnea Carina!

*Pro iuvenes = nuorten hyväksi